OBSŁUGA BROKERSKA FIRM

tel. 61 827 25 89 / 61 827 25 82
e-mail: biuro@hfb-broker.pl

DOŚWIADCZENIE

Poszukujemy osoby lub firmy zainteresowane podjęciem współpracy z HFB Broker na stanowisku:
Specjalista ds. ubezpieczeńOpis stanowiska:

 • prowadzenie korespondencji z Ubezpieczycielami i Klientami
 • pozyskiwanie ofert ubezpieczeń
 • reprezentowanie interesów Klientów w kontaktach z ubezpieczycielami
 • porównanie pozyskanych ofert i ich prezentacja
 • właściwe zarządzanie i utrzymywanie relacji z Klientami

Wymagania:

 • min. rok doświadczenia w zakresie ubezpieczeń
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Office)
 • umiejętność samodzielnego i efektywnego planowania pracy

Mile widziane:

 • zdany egzamin brokerski
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • dużą samodzielność i elastyczność w pracy
 • szkolenia
 • niezbędne narzędzia pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do zdobytego doświadczenia
 • umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV na adres:
biuro@hfb-broker.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Naszym Klientom oferujemy kompleksową ocenę ryzyka, dokonywaną na podstawie indywidualnie przeprowadzonego audytu.

W oparciu o zebrane dane przygotowujemy program ubezpieczeń dobrany pod kątem profilu działalności Państwa Firmy.

Realną korzyścią dla naszego Klienta jest obniżenie kosztu ubezpieczenia przy zachowaniu możliwie najszerszego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty
ubezpieczeniowe m.in.:

 • ubezpieczenie mienia od ognia, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
 • ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)
 • ubezpieczenie utraty zysku

Pragniemy Państwa zachęcić do korzystania z oferowanych przez naszą firmę produktów finansowych.

W celu usprawnienia procesu wydawania gwarancji proponujemy zawarcie umowy ramowej, określającej wysokość limitu do wykorzystania na poszczególne rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych tj:

 • gwarancje przetargowe (gwarancja wadialna)
 • gwarancje dobrego wykonania kontraktu
 • gwarancje terminowego usunięcia wad i usterek
 • ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego
 • ubezpieczenie należności finansowych.

Nasza oferta w zakresie obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych charakteryzuje się opracowaniem programu ubezpieczeniowego zawierającego:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru zakładu ubezpieczeń,
 • negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia uwzględniających najszerszy zakres ochrony przy jednocześnie najniższej stawce,
 • program ubezpieczeniowy dobierany jest pod kątem indywidualnych oczekiwań Klienta,
 • opracowanie umowy flotowej ubezpieczeń komunikacyjnych gwarantującej niezmienność stawek,
 • fachową pomoc w likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji polis wraz z kontrolą terminu ekspiracji ochrony ubezpieczeniowej,
 • wykonywanie szczegółowych raportów i analiz dotyczących między innymi:
  • porównania ofert zaproponowanych przez Ubezpieczycieli
  • zawartych ubezpieczeń
  • likwidacji szkód
  • płatności rat

HFB Broker sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w ubezpieczaniu ryzyk budowlano - montażowych. 

W szczególności Nasza Firma specjalizuje się w obsłudze:

 • firm budowlanych wykonujących różnorodne projekty budowlane np. budowa linii kolejowych, dróg i autostrad,
 • podmiotów wykonujących konstrukcje stalowe (lotniska, stadiony, itp.)
 • firm realizujących nowoczesne elewacje szklane (centra handlowe, kompleksy sportowo - rekreacyjne itp)

Wśród oferowanych przez nas produktów są między innymi ubezpieczenia:

 • wszystkich ryzyk budowy (CAR)
 • odpowiedzialności cywilnej uczestników procesu budowlanego
 • odpowiedzialności cywilnej ogólnej
 • następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników budowlanych
 • maszyn budowlanych
 • sprzętu budowlanego
 • utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn

Obsługujemy i przygotowujemy zróżnicowane projekty ubezpieczeniowe dotyczące grup zawodowych z różnych branż.

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu programów ubezpieczeniowych (dedykowanych zwłaszcza dla firm działających w branżach finansowych) cechujących się mnogością korzystnych dla Klienta warunków nierzadko będących odstępstwem od standardowych zapisów umownych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • ubezpieczenia grupowe na życie
 • programy opieki medycznej
 • ubezpieczenia zdrowotne
 • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Podczas przygotowania programu oferujemy naszym Klientom

 • audyt aktualnych umów ubezpieczenia,
 • projektowanie programu według indywidualnych potrzeb Klientów,
 • porównanie ofert Zakładów Ubezpieczeń,
 • przeprowadzenie negocjacji warunków umowy
 • przedstawienie rekomendacji dotyczącej wyboru potencjalnego ubezpieczyciela.

Zapewniamy Państwu opracowanie materiałów informacyjnych oraz przeprowadzenie prezentacji i szkoleń dla pracowników.

Oferujemy Klientom fachową pomoc w likwidacji szkód i dochodzeniu roszczeń.

Prowadzimy ewidencję zawartych polis, przypominając o płatnościach rat składek.

HFB Broker jest ekspertem w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, które w myśl przepisów prawa ponosi Ubezpieczający w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności lub wprowadzeniem do obrotu określonego produktu.

Konsekwencje samodzielnego wyrównania poszkodowanemu poniesionych strat i utraconych korzyści mogą być bardzo wysokie, szczególnie w branży budowlanej czy medycznej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przenosi ciężar tych finansowych konsekwencji na zakład ubezpieczeń.  

Zabezpieczając działalność naszych Klientów koncentrujemy się na takim dostosowaniu warunków ubezpieczenia i klauzul, by z jednej strony gwarantowały wypłatę odszkodowania, a z drugiej stanowiły koszt na realnie najniższym poziomie.