Dokumenty rejestrowe

Firma: HFB-Broker Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Macieja Rataja 38, 61-695 Poznań

Numer KRS: 0000342997

Sąd rejestrowy: Sąd rejestrowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pierwsza rejestracja: 03.12.2009

NIP: 972-120-74-57

Prezes Zarządu: Robert Hejzner

Przedmiot działalności: 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN

Licencja HFB Broker

informacja dla Klientów

Polisa OC HFB Broker

Kontakt

Zgoda

Zgoda

Zgoda

ul. Macieja Rataja 38, 61-695 Poznań
tel. 61 827 25 89 / 61 827 25 82
e-mail: biuro@hfb-broker.pl