OBSŁUGA BROKERSKA FIRM

tel. 61 827 25 89 / 61 827 25 82
e-mail: biuro@hfb-broker.pl

PEWNOŚĆ

Firma: HFB-Broker Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Macieja Rataja 38, 61-695 Poznań

Numer KRS: 0000342997

Sąd rejestrowy: Sąd rejestrowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pierwsza rejestracja: 03.12.2009

NIP: 972-120-74-57

Prezes Zarządu: Robert Hejzner

Przedmiot działalności: 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN

Naszym Klientom oferujemy kompleksową ocenę ryzyka, dokonywaną na podstawie indywidualnie przeprowadzonego audytu.

W oparciu o zebrane dane przygotowujemy program ubezpieczeń dobrany pod kątem profilu działalności Państwa Firmy.

Realną korzyścią dla naszego Klienta jest obniżenie kosztu ubezpieczenia przy zachowaniu możliwie najszerszego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty
ubezpieczeniowe m.in.:

 • ubezpieczenie mienia od ognia, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
 • ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)
 • ubezpieczenie utraty zysku

Pragniemy Państwa zachęcić do korzystania z oferowanych przez naszą firmę produktów finansowych.

W celu usprawnienia procesu wydawania gwarancji proponujemy zawarcie umowy ramowej, określającej wysokość limitu do wykorzystania na poszczególne rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych tj:

 • gwarancje przetargowe (gwarancja wadialna)
 • gwarancje dobrego wykonania kontraktu
 • gwarancje terminowego usunięcia wad i usterek
 • ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego
 • ubezpieczenie należności finansowych.

Nasza oferta w zakresie obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych charakteryzuje się opracowaniem programu ubezpieczeniowego zawierającego:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru zakładu ubezpieczeń,
 • negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia uwzględniających najszerszy zakres ochrony przy jednocześnie najniższej stawce,
 • program ubezpieczeniowy dobierany jest pod kątem indywidualnych oczekiwań Klienta,
 • opracowanie umowy flotowej ubezpieczeń komunikacyjnych gwarantującej niezmienność stawek,
 • fachową pomoc w likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji polis wraz z kontrolą terminu ekspiracji ochrony ubezpieczeniowej,
 • wykonywanie szczegółowych raportów i analiz dotyczących między innymi:
  • porównania ofert zaproponowanych przez Ubezpieczycieli
  • zawartych ubezpieczeń
  • likwidacji szkód
  • płatności rat

HFB Broker sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w ubezpieczaniu ryzyk budowlano - montażowych. 

W szczególności Nasza Firma specjalizuje się w obsłudze:

 • firm budowlanych wykonujących różnorodne projekty budowlane np. budowa linii kolejowych, dróg i autostrad,
 • podmiotów wykonujących konstrukcje stalowe (lotniska, stadiony, itp.)
 • firm realizujących nowoczesne elewacje szklane (centra handlowe, kompleksy sportowo - rekreacyjne itp)

Wśród oferowanych przez nas produktów są między innymi ubezpieczenia:

 • wszystkich ryzyk budowy (CAR)
 • odpowiedzialności cywilnej uczestników procesu budowlanego
 • odpowiedzialności cywilnej ogólnej
 • następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników budowlanych
 • maszyn budowlanych
 • sprzętu budowlanego
 • utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn

Obsługujemy i przygotowujemy zróżnicowane projekty ubezpieczeniowe dotyczące grup zawodowych z różnych branż.

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu programów ubezpieczeniowych (dedykowanych zwłaszcza dla firm działających w branżach finansowych) cechujących się mnogością korzystnych dla Klienta warunków nierzadko będących odstępstwem od standardowych zapisów umownych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • ubezpieczenia grupowe na życie
 • programy opieki medycznej
 • ubezpieczenia zdrowotne
 • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Podczas przygotowania programu oferujemy naszym Klientom

 • audyt aktualnych umów ubezpieczenia,
 • projektowanie programu według indywidualnych potrzeb Klientów,
 • porównanie ofert Zakładów Ubezpieczeń,
 • przeprowadzenie negocjacji warunków umowy
 • przedstawienie rekomendacji dotyczącej wyboru potencjalnego ubezpieczyciela.

Zapewniamy Państwu opracowanie materiałów informacyjnych oraz przeprowadzenie prezentacji i szkoleń dla pracowników.

Oferujemy Klientom fachową pomoc w likwidacji szkód i dochodzeniu roszczeń.

Prowadzimy ewidencję zawartych polis, przypominając o płatnościach rat składek.

HFB Broker jest ekspertem w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, które w myśl przepisów prawa ponosi Ubezpieczający w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności lub wprowadzeniem do obrotu określonego produktu.

Konsekwencje samodzielnego wyrównania poszkodowanemu poniesionych strat i utraconych korzyści mogą być bardzo wysokie, szczególnie w branży budowlanej czy medycznej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przenosi ciężar tych finansowych konsekwencji na zakład ubezpieczeń.  

Zabezpieczając działalność naszych Klientów koncentrujemy się na takim dostosowaniu warunków ubezpieczenia i klauzul, by z jednej strony gwarantowały wypłatę odszkodowania, a z drugiej stanowiły koszt na realnie najniższym poziomie.